Oppimisympäristö kouluun

Oppimisympäristö kouluun

 

Koulun sisäpuutarha ja viherseinä on loistava idea ja ratkaisu ilmiöoppimiseen ja meiltä saat helpon ratkaisun hankintaan ja käyttöön. Puutarha koulussa toimii uudenlaisena, käytännöllisenä oppimisympäristönä ja vesiviljelyjärjestelmää voi hyödyntää kasvien kasvatukseen, tutkimiseen ja käyttöön useissa oppiaineissa  kuten biologiassa, kotitaloudessa, ympäristöopissa tai kemiassa. 

 

vesiviljelyn opetus koulussa

Miksi vesiviljely sopii kouluihin 

 

Supragarden sisäpuutarhan käyttö sopii todella hyvin kouluihin ja luokkahuoneisiin koska:

 

 • Kasvien kasvattaminen vesiviljelyssä ja LED kasvivaloilla on nopeaa, tehokasta ja mahdollista ympäri vuoden

 • Vesiviljely on ekologista. Vesiviljelyssä sadot voivat olla 30% suurempia vaikka vettä kulutetaan 80% vähemmän kuin multakasvatuksessa. 

 • Vesiviljely järjestelmän huoltaminen on helppoa ja nopeaa. 

 • Vertikaalinen kasvatusjärjestelmä ei vie paljoa tilaa ja kasvatusprojektia on helppo liikuttaa luokkahuoneesta toiseen.

 • Vesiviljely ei myöskään aiheuta sotkua mitä perinteinen multaa hyödyntävä oppimisprojekti luokassa voi aiheuttaa.

 • Vesiviljelyssä muutokset kasvutekijöihin näkyvät kasveissa hyvin nopeasti ja oppimisympäristö mahdollistaa erilaiset testit ja kokeet kasvien kanssa. 

 

Olemme suunnitelleet kouluja varten valmiita oppimisprojekteja ja koonneet työkalut ja tarvikkeet niiden toteutamiseen. Koulut voivat tilata myös laskuun oppimisprojekteja ja tuotepaketteja jotka sopivat ainakin biologian, kotitalouden, ympäristöopin ja kemiassa oppimistavoitteisiin ja eri luokka-asteiden käyttöön.

 

Tutustu alla kolmeen oppimisprojektiin, niihin liittyviin Supragarden oppimisympäristöihin ja vesiviljely- ja kasvatusohjeisiin, joiden avulla opettaja voivat helposti toteuttaa oppimisprojektit luokan kanssa. 

Koulupuutarha viherseinä helsinki

KUVA, Hiidenkiven koulun 3C luokan viherseinä

 

Supragarden kasvatusjärjestelmän ja oppimisprojektien pilotointi Helsingin kouluissa

 

Vesiviljelyjärjestelmän käyttö oppimisympäristönä ja kasvien kasvatukseen liittyviä oppimisprojekteja  testattiin hyvällä menestyksellä Helsingin kouluissa vuoden 2019 lopulla. Koulun oppimisprojektien pilotoinnin tärkeimmät havainnot:

 • Opettajien mielestä sisäpuutarhalla on pedagogista lisäarvoa opetukseen ja se motivoi oppilaita

 • Oppilaista 96% ja opettajista 100% suositteli puutarhaa muiden luokkien käyttöön.  

 • Oppimisprojektit saivat oppilailta arvosanan 4,2 (asteikolla 1-5)

 • Oppimisympäristö; vesiviljelyjärjestelmä sai oppilailta arvosanan 4,5 (asteikolla 1-5)

 • Oppimisprojektit liittyivät useisiin opetussuunnitelman tavoitteisiin ja ne toteuttivat ainerajojen yli menevää ilmiöoppimista

 • Oppimisprojekteja on helppo muokata eri oppiaineiden ja ikäluokkien opetussuunnitelmiin

 • Oppimisprojekteja on voi muokata opettajan ja oppilaiden oman kiinnostuksen mukaan

 • Pilottiprojektien oppilaat ja opettajat olivat todella tyytyväisiä projekteihin ja he kokivat oppineensa sen avulla 

 


Viherseinä oppimisympäristö kouluun

Viherseinä oppimisympäristö kouluun

Viherkasvien istutus, kasvatus ja hoito on oppilaiden yhteinen sosiaalinen oppimisprojekti, joka tukee ympäristö-opin ja biologian opintoja.

 

Sisäpuutarha oppimisympäristö kouluun

Sisäpuutarha oppimisympäristö kouluun

Ruokakasvien kasvatus luokassa on nyt helppoa, siistiä, nopeaa ja ympärivuotista. 

 

Biologian, kemian ja biotekniikan testi- ja oppimisympäristö

Biologian, kemian ja biotekniikan testi- ja oppimisympäristö

Vesiviljelyjärjestelmä ja siinä kasvavat kasvit, mikrobit ja levät ovat erinomainen tutkimuskohde biologian, ekologian ja kemian opinnoissa.