Koulupuutarha ja luokan viherseinä tuo luontoyhteys kouluun

Koulupuutarha ja luokan viherseinä tuo luontoyhteys kouluun

 

Sisäpuutarha ja viherseinä luokassa mahdollistaa oppilaiden luontoyhteyden säilymisen koulussa ympäri vuoden. Tutkimusten mukaan kasvit edistävät oppilaiden hyvinvointia, viihtyisyyttä ja oppimista koulussa. Supragarden sisäpuutarhan kanssa oppilaat voivat tehdä myös mielenkiintoisia, kasvien kasvatukseen ja vesiviljelyjärjestelmän käyttöön liittyviä oppimisprojekteja ja tutkimuksia. Sisäputarha- ja viherseinäjärjestelmä voi toimia koulun uudenlaisena, käytännöllisenä oppimisympäristönä ympäristöopin, biologian, kemian ja kotitalouden opetuksessa.

 

Supragarden sisäpuutarhan, älykkään oppimisympäristön pilotointi Helsingin kouluissa

 

Supragarden kasvatusjärjestelmän käyttöä oppimisympäristönä ja erilaisia ruokakasvien ja viherkasvien kasvatukseen liittyviä oppimisprojekteja testattiin hyvällä menestyksellä Helsingin Aurinkolahden, Hiidenkiven ja Jätkäsaaren peruskouluissa ja Luonnontiedelukiossa osana Oppimisen uusi aika ja Tulevaisuuden oppimisympäristöt hanketta vuonna 2019. (oppimisenuusiaika.fi)

Hankkeessa testatiin Supragarden-vesiviljelyjärjestelmän sopivuutta kouluun ja miten kasvien istutus- ja kasvatusprojekteja voidaan kehittää eri oppiaineiden opetustavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Helsingin pilotteihin osallistuineiden oppilaiden ja opettajien palaute ja tärkeimmät havainnot:

  • Oman kasvin istutus ja kasvatus sisäpuutarhan keinotekoisessa ekosysteemissä on oppilaille mielenkiintoinen ja monipuolinen oppimisprojekti

  • Opettajien mielestä oppimisprojekteilla ja sisäpuutarhalla on pedagogista lisäarvoa opetukseen ja se motivoi oppilaita

  • Oppilaat pitivät paljon kasvien kasvatuksesta ja oppimisprojektit saivat arvosanan 4,2 (asteikolla 1-5) 

  • Oppilaista 96% ja opettajista 100% suositteli sisäpuutarhaa ja oppimisprojekteja muiden luokkien käyttöön  

  • Supragarden oppimisympäristön ja vesiviljelyjärjestelmän käytettävyys sai oppilailta arvosanan 4,5 

 

Kuuntele pilottiin osallistuneet oppilaan haastattelu

Kuuntele pilottiin osallistuneen opettajan haastattelu

 

Pilottien kokemusten perusteella olemme kehittäneet kouluille ja eri oppiaineille sopivia ohjeita ja oppimisprojektien malleja, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessa.

 

Tutustu ja Tilaa

 

Valitse koulun ja luokan käyttöön sopiva oppimisprojekti, oppimisympäristö ja tarvikepaketit, jotka tukevat erilaisten tutkimusprojektien toteutusta koulussa. 


Ruokakasvien kasvatus oppimisympäristö luokkaan

Ruokakasvien kasvatus oppimisympäristö luokkaan

Ympäristöoppin, biologian ja kotitalouden opintoihin kokemuksellista ja mielenkiintoista sisältöä ruokakasvien kasvatusprojekteilla.

 

Koulun ja luokan viherseinä, oppimisympäristö 1-9 luokkalaisille

Koulun ja luokan viherseinä, oppimisympäristö 1-9 luokkalaisille

Viherkasvien istutus, kasvatus ja hoito on oppilaiden yhteinen sosiaalinen oppimisprojekti, joka tukee ympäristöopin ja biologian opetustavoitteita.

 

Biologian, kemian ja biotekniikan tutkimusympäristö

Biologian, kemian ja biotekniikan tutkimusympäristö

Vesiviljelyssä nopeasti kasvavat kasvit, veden ominaisuudet, ravinteet, mikrobit ja levät ovat hyvä testi-tutkimuskohde biologiaan ja kemian