Koulupuutarha ja luokan viherseinä - luontoyhteys kouluun[backup 15.10.2021]

Koulupuutarha ja luokan viherseinä - luontoyhteys kouluun[backup 15.10.2021]

 

Sisäpuutarha ja viherseinä koulussa tuo luontoyhteyden luokkaan ympäri vuoden. Kasvit edistävät hyvinvointia koulussa ja oppilaat voivat tehdä mielenkiintoisia, kasvien   kasvatukseen ja vesiviljelyekosysteemin käyttöön ja tutkimiseen liittyviä oppimisprojekteja.

Supragaden sisäputarha ja viherseinä järjestelmä toimii koulussa uudenlaisena, käytännöllisenä oppimisympäristönä. Tehokasta vesiviljelyjärjestelmää voi hyödyntää kasvien nopeaan kasvatukseen, tutkimiseen ja käyttöön useissa oppiaineissa kuten ympäristöopissa, biologiassa, kemiassa ja kotitaloudessa. 

 

vesiviljelyn opetus koulussa

Miksi vesiviljely sopii kouluihin 

 

Supragarden sisäpuutarhan käyttö sopii todella hyvin kouluihin ja luokkahuoneisiin koska:

 

 • Kasvien kasvattaminen vesiviljelyssä ja LED kasvivaloilla on nopeaa, tehokasta ja mahdollista ympäri vuoden

 • Vesiviljely on ekologista. Vesiviljelyssä sadot voivat olla 30% suurempia vaikka vettä kulutetaan 80% vähemmän kuin multakasvatuksessa. 

 • Vesiviljely järjestelmän huoltaminen on helppoa ja nopeaa. 

 • Vertikaalinen kasvatusjärjestelmä ei vie paljoa tilaa ja kasvatusprojektia on helppo liikuttaa luokkahuoneesta toiseen.

 • Vesiviljely ei myöskään aiheuta sotkua mitä perinteinen multaa hyödyntävä oppimisprojekti luokassa voi aiheuttaa.

 • Vesiviljelyssä muutokset kasvutekijöihin näkyvät kasveissa hyvin nopeasti ja oppimisympäristö mahdollistaa erilaiset testit ja kokeet kasvien kanssa. 

 

Olemme suunnitelleet kouluja varten valmiita oppimisprojekteja ja koonneet työkalut ja tarvikkeet niiden toteutamiseen. Koulut voivat tilata myös laskuun oppimisprojekteja ja tuotepaketteja jotka sopivat ainakin biologian, kotitalouden, ympäristöopin ja kemiassa oppimistavoitteisiin ja eri luokka-asteiden käyttöön.

 

Tutustu alla kolmeen oppimisprojektiin, niihin liittyviin Supragarden oppimisympäristöihin ja vesiviljely- ja kasvatusohjeisiin, joiden avulla opettaja voivat helposti toteuttaa oppimisprojektit luokan kanssa. 

Koulupuutarha viherseinä helsinki

KUVA, Hiidenkiven koulun 3C luokan viherseinä

 

Supragarden kasvatusjärjestelmän ja oppimisprojektien pilotointi Helsingin kouluissa

 

Vesiviljelyjärjestelmän käyttö oppimisympäristönä ja kasvien kasvatukseen liittyviä oppimisprojekteja  testattiin hyvällä menestyksellä Helsingin kouluissa vuoden 2019 lopulla. Koulun oppimisprojektien pilotoinnin tärkeimmät havainnot:

 • Opettajien mielestä sisäpuutarhalla on pedagogista lisäarvoa opetukseen ja se motivoi oppilaita

 • Oppilaista 96% ja opettajista 100% suositteli puutarhaa muiden luokkien käyttöön.  

 • Oppimisprojektit saivat oppilailta arvosanan 4,2 (asteikolla 1-5)

 • Oppimisympäristö; vesiviljelyjärjestelmä sai oppilailta arvosanan 4,5 (asteikolla 1-5)

 • Oppimisprojektit liittyivät useisiin opetussuunnitelman tavoitteisiin ja ne toteuttivat ainerajojen yli menevää ilmiöoppimista

 • Oppimisprojekteja on helppo muokata eri oppiaineiden ja ikäluokkien opetussuunnitelmiin

 • Oppimisprojekteja on voi muokata opettajan ja oppilaiden oman kiinnostuksen mukaan

 • Pilottiprojektien oppilaat ja opettajat olivat todella tyytyväisiä projekteihin ja he kokivat oppineensa sen avulla 

 


Koulupuutarha, ruokakasvien kasvatus luokassa ympäri vuoden

Koulupuutarha, ruokakasvien kasvatus luokassa ympäri vuoden

Ympäristöoppin, biologian ja kotitalouden opintoihin kokemuksellista ja mielenkiintoista sisältöä ruokakasvien kasvatusprojekteilla.

 

Koulun ja luokan viherseinä, oppimisympäristö 1-9 luokkalaisille

Koulun ja luokan viherseinä, oppimisympäristö 1-9 luokkalaisille

Viherkasvien istutus, kasvatus ja hoito on oppilaiden yhteinen sosiaalinen oppimisprojekti, joka tukee ympäristöopin ja biologian opetustavoitteita.

 

Biologian, kemian ja biotekniikan testi- ja oppimisympäristö

Biologian, kemian ja biotekniikan testi- ja oppimisympäristö

Vesiviljelyssä nopeasti kasvavat kasvit, veden ominaisuudet, ravinteet, mikrobit ja levät ovat hyvä testi-tutkimuskohde biologiaan ja kemian