Supragarden® vesiviljelyn käyttöohje

Automaattinen Vesiviljely-järjestelmä tuo vettä, ilmaa ja ravinteita Kasvien juurille ja kasvi voi keskittää energiansa vihreiden osien kasvatukseen. Vesiviljelyssä ei käytetä multaa, vaan kasvit istutetaan ja juurrutetaan kivivillaan tai soraan ja verkkoruukkuissa Kasviporras kasvatuskanavaan.

 

Kasvatus Kasviportaissa

 

Kasviportaissa kasvavat Kasvit kasvattavat juurensa verkkoruukuista Kasviportaiden sisälle ja saavat ravinnon siellä liikkuvasta vedestä. Veden virtauksen määrää Kasviportaissa voidaan muuttaa säätämällä pumpun virtausta venttiilillä tai vaihtamalla tehokkaampi pumppu.

 

Vesi liikkuu Kasviportaissa yleensä ohuena, noin 5-15mm kerroksena kanavan pohjalla ja kastelutekniikan nimi on NFT. Veden nousukorkeutta Kasviportaan sisällä voidaan säätäämuuttamalla portaan kallistuskulmaa ja poistamalla suurten kasvien juuria.

 

 

Taimitasolla kasvatus

 

Taimitaso ja vesisäiliö yhdessä muodostavat Kasviportaiden jalustan SupraBase-yksikön, johon voi kiinnittyä jopa 6 lähtevää Kasviporrasta.

 

Taimitasolla eli vesisäilin kannella voidaan kasvattaa myös suoraan kasveja, usealla erilaisella vesiviljelytekniikalla. Alhaalla listatuilla tekniikoilla on erilaisia etuja ja jokaisen kasvattajan tulee valita omaan käyttötarkoitukseen sopiva menetelmä riippuen kasveista, niiden koosta ja kasvutahdista.

Plantsteps-open-cut-net-pot-500
watertank-6-holes
NFT-new

Nutrient Film Technique on täydellinen salaateille ja yrteille, mutta myös mahtava useimmille viherkasveille, jotka pitävät vedestä.

Vesivirta valuu Kasviportaiden sisällä ja Taimitasolla ja kastelee kasvien juuret matalalla vesivanalla. NFT:n kanssa voit käyttää jopa jatkuvaa veden kiertoa ja tehostaa näin esimerkiksi salaatin kasvunopeutta.

Ebb-new

Ebb and flow

Kutsutaan myös Flood and drain -menetelmäksi. Siinä vesitasoa nostatetaan Taimitasolla ajoittain n. 10 - 45 millimetriä. Veden kiertoa ohjataa tyypillisesti ajastimella, 5 - 12 kertaa päivässä.

Ebb & Flow on hyvä nuorille kasveille, joiden juuret eivät vielä yletä verkkoruukun ulkopuolelle. Se sopii myös suurille kasveille, jotka pitävät juurien säännöllisestä kastumisesta ja hetkellisestä kuivumisesta.

DWC-new

DWC

Deep Water Culture tarkoittaa sitä, että kasvien juuret elävät vesitankin sisällä. Kasvit elävät verkkoruukuissa Taimitason aukoissa, joista ne kasvattavat juuret vesisäiliöön asti. Tämä on tehokas tapa kasvattaa suuria hedelmäkasveja kuten chilejä ja tomaatteja.

DWC kanssa täytyy varmistaa että vedessä on riittävästi happea, tai kasvien juuret hukkuvat. Tämä voidaan tehdä kierrättämällä vettä riittävän usein, lähes jatkuvasti, tai lisäämällä ilmapumppu ja ilma-kivi systeemiin.

Combination-updated

Usean tekniikan yhdistäminen

Voit myös yhdistellä näitä tekniikoita. Kasviportaat käyttävät NFT-tekniikkaa ja hoitotaso voi käyttää NFT-, Ebb & flow -tekniikkaa sekä myös DWC:tä isojen kasvien kanssa. Sinun täytyy vain jakaa vedennousuputki pumpusta kahteen erilliseen putkeen. Yksi putki nousee Plantstepsin huipulle ja toinen on yhteydessä hoitotasoon. Alempaan putkeen on hyvä laittaa veden virtausta säätävä venttiili, jolla voit säätää veden virtauksen jakautumista Taimitasolle ja Kasviportaisiin.

 

Löydät runsaasti lisätietoja eri vesiviljelytekniikoista internetistä. Mielenkiintoinen vaihtoehto vesiviljelyravinteden käytölle on Aquaponics, jossa vesisäiliössä elää kaloja ja kalojen jätökset toimivat kasvien ravinnonlähteenä. Se jos jokin on oikeaa paikallista ja luomuruokaa.

 

Lue seuraavaksi - Vesiviljelyssä käytettävät lannoitteet