Viherseinän rakentaminen

Supragarden® -järjestelmän asennusohje eli miten rakennetaan viherseinä.

 

Katso asennusvideot, kuvat ja ohjeet Supragarden Viherseinän ja vesiviljelyjärjestelmän kokoaminen neljän Kasviportaan ja SupraBase Vesisäilön kanssa.

 

1. Kasviportaiden eli Plantsteps® kasvatusmoduleiden kiinnitys kehykseen, LED-valojen ja kastelujärjestelmän lisäys viherseinän runkoon

 

Sovellus

 

Katso myös kuvat ja ohjeet Kasviportaiden kokoamiseen >>

 

2. SupraBase vesisäiliön ja taimitason kytkennät vesipumppuun ja Kasviportaisiin.

 

Sovellus

 

Katso myös kuvat ja ohjeet Vesisäiliön ja Taimitason liitäntöjen tekemiseen >>

 

Supragarden-järjestelmän ja vesiviljelyn käyttön kannattaa hieman perehtyä niin saat paremmin tietoa ja kokemuksia viherseinän rakentamisesta ja käytöstä.

 

Huomioi aina seuraavat turva- ja käyttöasiat Supragarden® järjestelmän käytössä:

 • Varmista korkean, yli 2 kasviportaan korkean rakenteen sivusuuntainen tuenta kiinnittämällä Supragarden yläpäästään seinään tai kattoon. Käytä kiinnitykseen paketin mukana tulevia, säädettävät köysikiinnittimet.
 • Hyvin suurten tai pitkäikäisten kasvien juuret voivat tukkia Kasviportaan kasvatuskanavan ja juurien kokoa tulee tarkkailla aktiivisesti ja tarvittaessa niitä tulee leikata pienemmiksi.
 • Vesipumppua ei saa käyttää kuivana, käynnistä se vain veden alla.
 • Pidä vesisäiliössä vettä aina 30-70 litraa niin, että pumppu ei käytössä hörpi ilmaa.
 • Pidä Kasviportaiden kaikissa aukoissa aina verkkoruukku ja kasvatusmateriaalia. Tämä estää valon pääsyn Kasviportaan sisään ja mahdollisten vesiroiskeiden pääsyn ulos.
 • Mikäli järjestelmästä pääsee yhtään vettä säiliön tai kasviportaiden ulkopuolelle, sammuta pumppu ja selvitä vuodon syy.
 • Voit säätää Kasviportaissa virtaavan veden määrää ja siitä syntyvää ääntä kahdella tavalla:
 • Punaisella säätöventtiilillä voidaan säätää Kasviportaissa virtaavan veden määrää
 • Kasviportaiden kallistuskulmalla voidaan säätää Kasviportaassa virtaavan veden pinnan korkeutta ja veden virtausnopeutta.
 • Myös kasvien kasvavat juuret vaikuttavat veden virtaukseen.
 • Mikäli vesipumpun ääni voimistuu käytön myötä sen akseliin on todennäköisesti päässyt veden mukana likaa. Avaa pumppu ja puhdista sen osat vedellä ja harjalla
 • Käsittele huolellisesti Taimitasaon yläpuolella olevaa lamppua ja varmista sen kiinnitys. Lampput tai niiden kaapelit eivät saa olla kosketuksessa veden kanssa missään vaiheessa.
 

 

Katso myös ohjeet järjestelmän testaukseen ja tukemiseen ennen käyttöä. 

 

Supragarden®-järjestelmän kokoaminen

 

Kasviportailla ja Supragardenin osilla voit suunnitella modulaarisen, tee-se-itse eli DIY-viherseinän monen muotoisena ja kokoisena. Voit myös rakenaa helpon viherseinän käyttämällä valmista Supragarden -järjestelmäpakettia. Tämä ohje on tarkoitettu valmiin viherseinä järjestelmäpaketin kokoamiseen. Voi soveltaa ohjetta myös yksilöllisen viherseinän suunnitteluun ja tekemiseen.

 

 

portaat_maassa


 

Kasviportaat ja tukirunko

 

Portaikko kannattaa koota ensin lattialla tai vastaavalla tasaisella alustalla. Kokoa alumiininen tukirunko suoristamalla se.

Liitä Kasviportaat kiinni toisiinsa ja kiinnitä ne sitten korvakkeistaan alumiiniseen tukirungon säädettäviin putkikiinnikkeisiin oheisilla ruuveilla.

 

Kasviportaat_liitetty

 

Pyri asettamaan portaat vaakatasoon suhteessä tukirunkoon ja kiristä ruuvit aluksi käsin.

 

Kasviportaiden tarkempi asento kannattaa säätää vasta lopuksi, kun portaikko on nostettu lopuksi ylös SupraBase-yksikön päälle. Tee silloin lopulliset Kasviportaiden kallistuskulmien säädöt ja kiristää mutterit ruuvimeisselillä. 

 


 

Silikoniletku

 

Pujota silikoniletku ensin alimman Kasviportaan sisään, siten, että letkuliitin tulee hieman ulos Kasviportaan alapäästä.

 

Silikoniletku vesiviljely


Pujota seuraavasta Kasviportaasta toinen letku alaspäin liitin edellä ja kytke se ensimmäiseen letkuun. Kiristä letkua ylöspäin ja kytke se taas seuraavasta Kasviportaasta laskeutuvaan letkuun.
 

Kiinnitä ylimmän Kasviportaan letkun päähän paketissa oleva L-liitin, joka estää veden roiskumisen ylöspäin. Ylintä letkua täytyy yleensä lyhentää saksilla, jotta letku ja vesi eivät pääse nousemaan liian ylös, pois Kasviportaasta.

L-liitin vesiviljely


 

Ylimmän Kasviportaan pää voi toimia kasvatuspaikkana

 

Voit kiinnittää L-liittimen myös paketin mukana tulevaan, pienempään ja kannakkeilla varustettuun verkkoruukkuun. Näin verkkoruukkuun tulee vettä ja myös Kasviportaan yläpää voi toimia myös yhtenä kasvatuspaikkana.

L-liitin verkkoruukussa

Huomioi, että pidemmän ajan kanssa tämän putkiosan tukkeutuminen on mahdollista suurten kasvien juurten kanssa ja sitä kannattaa pitää lyhytaikaisena kasvupaikkana esim. juurtuvalle pistokkaalle.  

Kasviporras Plantsteps


 

LED lamppujen liittäminen Kasviportaisiin

 

Työnnä valojen metalliset kiinnikkeet Kasviportaan alla oleviin kannatin aukkoihin ja kiinnitä valot niihin.

 

LED valo kiinnitys viherseinään

Kytke valot välikaapeleilla toisiinsa ja kiinnitä kaapelit nippusiteillä tukirunkoon.


led-valo viherseinä

Ylin valo kiinnitetään liittimillä tukirungon yläosaan.
 

ylimmäinen LED valo Viherseinään

Laita viimeisen lampun päähän paketissa oleva, pieni valkoinen päätytulppa.

LED-valon tulppa Kasviseinä

Kytke ensimmäiseen lamppuun virtakaapeli ja testaa, että kaikki valot toimivat.

Kasvivalo viherseinälle

Kasviportaikko on nyt valmis ja voit seuraavaksi koota SupraBase-yksikön.

 


 

SupraBase vesisäiliö-yksikön kokoaminen

 

SupraBase sisältää Taimitason, vesisäiliön sekä sen sisällä olevat vesipumpun, letkut ja liittimet veden kuljettamiseen järjestelmässä.

Vesiviljely-allas ebb & flow


Kasviportaat voidaan kytkeä SupraBase yksikköön kahdella perustavalla:

A) Kasviporras kytketään lähtemään Taimitason keskipaikalta A. Tässä vaihtoehdossa jäävät kaikki Taimitason kulmapaikat B vapaiksi kasvatukseen ja tippukateluun.

B) Kasviportaat (1-4 kpl) kytketään Taimitason yhteen tai useampaan kulmapaikkaan B. Tässä vaihtoehdossa jää Taimitason IN-liitin A vapaaksi ja siitä kautta on helppo poistaa vettä säiliöstä hyödyntäen vesipumppua.

 

Suosittelemme käyttämään vaihtoehtoa B koska siinä järjestelmän huolto eli veden poistaminen vesisäiliöstä on helpomaaja  ja lisäksi veden virtausta Taimitason ja Kasviportaiden välillä voidaan säätää tarkemmin.

 

Seuraavaksi esitellään miten vesipumppu ja liittimet kytketään näissä vaihtoehdoissa.

 

A-kytkentä: Kasviporras lähtee Taimitason keskipaikalta.

 

SupraBase Vesiviljely flood and drain

 

Vesi laskeutuu Kasviportaasta suoraan taimitasolle ja siirtyy sen toiseen päähän josta se palaa säädettävnä läpivientiliittimen kautta takaisin vesisäiliöön.

 

A Kytkentä Taimitasoon (kuva alapuolella):

Yksi vesiputki liitetään taimitason IN-liittimen ja vesi nousee siihen ylhäältä liitetyn O-liittimen ja vesiputken kautta kasviportaaseen.

vesipumpun kytkentä viherseinä-järjestelmä

 

Liittimien kytkentä:

Kytke vesipumppuun ensin Pippakastelu -liitin josta vesi johdetaan tippakastelupiikkeihin. Kytke seuraavaksi veden säädin, punainen venttiili. Käytä liittämiseen lyhyitä n. 40 mm silikoniletkun paloja, joita voit leikata putkesta.

 

Kytke pumpulta tuleva letku taimitason kapeampaan läpivientiliittimeen (alakuvassa vasemmalla)  joka on asennettu taimitason siihen päähän josta Kasviporras alkaa.

 

pumpun kytkentä altapäin vesiviljelyjärjestelmään

Kytke toinen, leveämpi läpivientiliitin taimitason toiseen päähän (oikealla kuvassa). Liittimessä on leveämpi silikoniputken pätkä. Vesi palaa sen kautta hiljaisesti takaisin vesisäiliöön.

 

Kytke nyt aikaisemmin kootut Kasviportaat ja niissä oleva O-liittimellä varustettu vesiputki taimitason läpivientiliittimeen.

Flood ja drain kytkennät keskipaikalla

 

Paina Kasviporras nyt paikoilleen keskiaukkoon ja tue kiinnitä tukirungon päät mustien holkkien avullataimitasoon.

 

A-vaihtoehto Kasviportaan liittämiseksi Taimitason keskelle on nyt valmis.

 


 

 

B-kytkentä: Kasviporras lähtee Taimitason yhdestä tai useammasta kulmapaikasta.

 

Kuvassa taimitasoon kiinnitetty yksi Kasviporras

Vesiviljely-allas ebb & flow

Kuvassa taimitasoon kiinnitetty kaksi Kasviporrasta

 

kaksi-nft-kanavaa

 

Kuvassa taimitasolta lähtee kolme Kasviporrasta

3-hydroponic-channels-watertank

 

Vesipumpun ja taimitason kytkennät riippuvat siitä montako Kasviporrasta on kytketty taimitason kiinnityspisteisiin.

Pumpulta lähtevä letku jaetaan tämän perusteella 1-5 haaraan. Yksi letku nostaa vettä taimitasolle ja Kasviportaisiin johtava letku jaetaan 1-4 haaraan, riippuen montako Kasviporrasta on kytketty taimitasolle.

 

Kytkentäkuva yhteen Kasviportaaseen ja taimitasolle

 

vesipumppu kytkentä Taimitason vesiviljelyyn

 

Kytkentäkuva kahteen Kasviportaaseen ja taimitasolle

 

2+2 vesipumpun kytkentä

 

Kytke vesipumppuun ensin tippakastelu -liitin josta vesi johdetaan tippakastelupiikkeihin. Käytä liityntöjen tekemiseen lyhyitä (4 cm) silikoniletkun paloja, joita voit leikata putkesta.

Kytke seuraavaksi letkuun seuraavaksi T tai X -jakaja. Kytke punainen venttiili Taimitasolle menevän letkuun (n. 50 cm). Laikkaa Kasviportaisiin menevät letkun n. 50 cm pituisiksi ja kytke ne jakoliittimeen.

 

Kasviportaisiin menevä letku kulkee mustan "äänen vaimentimen läpi" Taimitasolle. Kiinnitä äänenvaimennin taimitasoon yläkautta ja pujota silikoniletku sen läpi taimitasolle. Äänenvaimennin vaimentaa säiliöön takaisin tippuvan veden ääntä.

Vesikasvatus vesipumpun kytkentä

 

Kytke taimitasolle nouseva putki Kasviportaasta tulevan letkun liittimeen ja paina Kasviporras ja tukirungon keppi paikoilleen mustien tukiholkkien kanssa.

 

Vesipumpun liitäntä Supragarden vesiviljely-järjestelmä

 

Jos haluat kytkeä Taimitasoon useampia Kasviportaita yhtä aikaa pitää vesipumpulta tulevaa letkua jakaa T-liittimen jälkeen yhtä moneen osaan kuin taimitasoon kytketään Kasviportaita.

 

Nyt olet Kytkenyt Vesipumpun Taimitasolle A tai B tavalla ja nostanut Kasviportaat SupraBase yksikön päälle.

 


 

Järjestelmän testaus ja tukeminen ennen käyttöä

 

Seuraavaksi voit lisätä säiliöön vettä ja käynnistää pumpun. Säätämällä kuvassa oikealla olevan läpivientiliittimen korkeutta voit muuttaa taimitasolle nousevan veden korkeutta.

SupraBase valmiina vesiviljelyyn

 

Kun vesi valuu Kasviportaiden sisällä alas voit tehdä järjestelmä viimeiset säädöt. Säädä punaisen venttiilin avulla vedenmäärän virtausta taimitason ja Kasviportaiden välillä.

Säätämällä Kasviportaiden kallistuskulmia voit vaikuttaa veden korkeustasoon kussakin kasviportaassa ja vaikuttaa veden virtausnopeuteen ja virtausääneen.

 

Kiristä lopuksi Kasviportaiden kiinnittimet tukirunkoon ruuvimeisselillä.

Supragarden pystyssä

Varmista tue puutarhan kiinnitys yläpäästä järjestelmän mukana tulevilla säädettävillä köysillä. Kasviportaat ja tukirunko pystyvät kantamaan suuren pystysuuntaisen kuorman, mutta järjestelmä voi kaatua sivusuuntaista voimaa esimerkiksi törmäyksestä.

 

Kiinnitä säädettävän köyden toinen pää Suprgarden järjestelmän yläosaan ja toinen pää seinään tai kattoon estämään järjestelmän sivusuuntainen kallistuma.

Viherseinän tuki yläpäästä

 

Voit kiinnittää tukirungon myös suoraan kattoon esim. kaapeli -kiinnikkeillä.

 

Viherseinä yläpään kiinnitys

 

Supragarden järjestelmä on nyt valmis lannoitteiden ja kasvien lisäykseen.

 

Täytä vesisäiliö vedellä ja ravinteilla ja laita kasvit verkkoruukuissa Kasviportaisiin tai taimitasolle.

 

Kytke pumppu päälle jatkuvatoimisena tai ajastinta käyttäen.
 

 

Pidä Kasviportaiden kaikissa kasvipaikka-aukoissa aina verkkoruukku ja kasvatusmateriaalia. Se estää valon pääsyn Kasviportaan sisään mikä voi aiheuttaa levän syntymistä. Verkkoruukku myös estää mahdollisten vesiroiskeiden pääsyn ulos.

 

hydrosoraa-verkkoruukussa

 

Pidä myös taimitasolla aina reilu kerro Hydrosoraa.

 

Soran pinnan pitäisi pysyä kuivana, jolloin se estää levän syntymistä.

soraa_ruukuissa_ja_taimitasolla